Recycled wood

  
Having dismantled the old workshop last Friday we are now building a new floor aboard the workship. These beams are being used for a third time, that’s recycling for you. 

This floor is raised up so that we can store long bits of wood below it and this part of the workshop will be heated next winter. Looking forward to that already. 

Met de balken van de verdieping uit de oude werkplaats zijn we een verhoogde vloer aan het bouwen achter in het ruim. Hieronder kunnen we lange planken en balken schuiven en deze verhoogde stuk werkplaats krijgt verwarming; luxe timmermensen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *