Circles

   
1995

 
2016

Twenty-one years ago we were painting the inside of Op Hoop van Zegen with lead primer, before insulating with Rockwool. 

Today we were doing it again aboard our workshop barge. 

Een-en-twintig jaar geleden hebben we de huid van OHvZ in de loodmenie gezet, voor het isoleren met steenwol. Vandaag weer gedaan; dit keer op de werkspits. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *